ارتباط تنگاتنگ و مستقیم صنایع غذایی با بسته‌بندی بر هیچ کس پوشیده نیست اما سال‌هاست که موضوع بسته‌بندی مواد غذایی کشور به‌طور جدی پیگیری نمی‌شود و اهتمام قوی و اساسی در این مورد صورت نمی‌گیرد. علت‌های متفاوتی همچون طراحی نامناسب، نداشتن آشنایی کافی از بسته‌بندی نزد صاحبان برند، سفارشی نبودن بسته‌بندی برای برخی محصولات منحصربه‌فرد تولیدی ایران و… را می‌توان از بزرگترین چالش‌های مطرح در این بخش نام برد.

{phocadownload view=file|id=314|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}