مقالات دانشگاهی

مقوای بسته ­بندی توپر

مطالعه تأثیرات نانو سلولز تیمار شده با نانو ذرّات نقره بر...

بررسی مشکلات زیست محیطی و آلاینده ­های صنایع چاپ و بسته ­...

مواد مرکب زیست تخریب­ پذیر و نقش آن­ها در اصلاح خواص عملک...

بررسی اثر افزودن اسید فرولیک و قند ریبوز بر خواص فیزیکی، ...

نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران

مقاوم­سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته­ بندی کالا ا...

تهیه و بررسی خواص فیلم چند جزیی زیست تخریب­ پذیر در بسته­...

اثر استیله کردن بر ویژگی­ های نوری، فیزیکی و مکانیکی کاغذ...

ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آن ها در...

روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در ف...

مروری بر اثر فرایندهای پرتودهی و مایکروویو بر ایمنی مواد ...