نمایشگاه های شیرینی،شکلات و نوشیدنی ها به طور همزمان در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شدند. غرفه آرایی نه چندان مناسب، نارضایتی اکثر غرفه داران از جای سالن های برگزاری، نوسان شدید نرخ ارز،نگرانی از آینده مبهم ،نبود حمایت کافی از بخش تولید و بازدیدکنندگان نه چندان تخصصی از موضوع  هایی بود که در صحبت های اغلب غرفه داران بخش بسته بندی مشترک بود.

{phocadownload view=file|id=90|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}