نشریه Packaging Digest گفت‌وگویی را با Scott fuller مدیر یکی از شرکت‌های مطرح در تولید پاکت‌های ایستاده انجام داده است. Fuller در این مصاحبه به آخرین پیشرفت و گرایش‌ها در این بخش اشاره کرده است.

{phocadownload view=file|id=139|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}