ماهنامه ” هنر بسته بندی” با در اختیار داشتن حدود 7000 شماره همراه و بیش از 3000 آدرس ایمیل ، اقدام به ارایه خدمات ارسال sms و e-mail کرده است.شماره های همراه و ایمیل های موجود متعلق به مدیران ارشد فعال در صنایع غذایی و

بسته بندی است .

خریداران می توانند از طریق تماس با دفتر نشریه با جزییات این خدمات آشنایی پیدا کنند.