سنگ بنای اصلی گسترش بسته بندی در محصولات صنایع دستی فرهنگ سازی است. هیچ قانون الزام آور و هیچ حمایتی به اندازه ایجاد فرهنگ و بینش به کارگیری بسته بندی در تولیدات صنایع دستی از جانب صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی از سویی و وایجاد توقع خرید با بسته بندی مناسب از جانب خریداران صنایع دستی از سویی دیگر با اهمیت نیست…

{phocadownload view=file|id=239|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}