اواخر آذر گذشته سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران دوره چهار روزه بسته‌بندی موادغذایی را با حضور استاد ساساکی که از ژاپن دعوت شده بود با حضور جمعی از تولیدکنندگان و کارشناسان مواد غذایی و بسته‌بندی برگزار کرد.جترو سازمان دولتی و غیرانتفاعی است که در راستای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان ژاپن و سایر کشورهای جهان در سال 1958 تاسیس شده است…

{phocadownload view=file|id=211|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}