صحبت در مورد پایداری در بسته‌بندی طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. از حدود 10 سال پیش که نخستین‌بار تعریف بسته‌بندی پایدار به‌وسیله «Sastainable Packaging Coalition»  عنوان شد، شرکت‌ها درگیر این موضوع بودند که چگونه این تعریف را برای مجموعه خود عملیاتی کنند.Global Protocol on Packaging Sustainobitity (GPPS) راهنمایی مفید و کارگشا تهیه کرده است اما شرکت‌ها کماکان درگیر این موضوع هستند که کدام یک از متریک‌ها را باید به‌عنوان عملکرد کلیدی و نشانگر اصلی در این زمینه به حساب آورند…

{phocadownload view=file|id=196|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}