مشتری‌ای که برای برند شهادت می‌دهد بهترین دوست و حامی برند شماست. طبق تحقیقات مجله Harvard Business Review، این دسته از مشتریان 13درصد بیش از حد متوسط خریداران دیگربرای کالا وقت صرف کرده و به اندازه 45درصد میزان وجهی که صرف می‌کنند را هم تبلیع می‌کنند یعنی در عمل آن را به عرضه‌کننده بازمی گردانند، زیرا افزایش این گروه از مشتریان به اصطلاح تاثیرگذار روی برند، باعث شده شرکت‌ها تا حدی متقاعد شوند که وجود این دسته از مشترین باعث افزایش توان فعالیت‌های بازاریابی آنان می شود

{phocadownload view=file|id=145|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}