زمانی را به یاد آورید که روزها طول می کشید تا نامه ای از فرستنده آن در شهری دیگر به دست گیرنده برسد. اکنون اما در کمتر از چند ثانیه، مکاتبات ما از طریق پست الکترونیک به آن سوی دنیا ارسال و ذخیره می شود.

 ما نیز از این امکان استفاده کرده ایم و خبرنامه هایی را حاوی آخرین خبرهای بسته بندی از ایران و سایر نقاط جهان برای مشترکینمان ارسال می کنیم. اعضای این بانک شامل تمام استفاده کنندگان و حتی علاقمندان به بسته بندی می شود. شما می توانید همین جا ثبت نام خود را انجام دهید.

اما کسانی که تمایل دارند می توانند از امکان تجاری این خبرنامه ها نیز استفاده کنند. بدین ترتیب که خبر فعالیت های شرکت علاوه بر قرار گرفتن بر روی سایت، در خبرنامه ارسالی هفتگی نشریه نیز جای می گیرد و به بازدید مخاطبین می رسد. همچنین می توانید در انتهای هر خبرنامه, بنر تبلیغاتی داشته باشید.

این فرصت استثنایی را از دست ندهید

دفتر نشریه: 6-44697895

بخش بازرگانی: 44647825 – 44698296

  دقت نمایید که برای ثبت نام قطعی, باید دو مرحله آن کامل شود.