بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design

 

ماهنامه هنر بسته بندی در ادامه فعالیت های علمی خود در بخش بسته بندی و به خاطر تقاضاهایی که از مخاطبین محترم مطرح می شود، بخش مشاوره و اجرای طراحی بسته بندی خود را عملیاتی کرده است.این مشاوره شامل مواردی همچون انتخاب نوع برند، طراحی لوگوی برند، تحقیقات بازاریابی، طراحی ساختار هندسی و فیزیک بسته بندی و طراحی گرافیک بسته بندی ها می شود.

انتخاب نوع برند شامل موضوعاتی همچون

–         مطالعه در مورد نام های برندهای مشابه موجود در بازار

–         مشخص نمودن ویژگی ها و ضرورت های نام

–         پیشنهاد اسامی مختلف

–         انتخاب نام و بررسی امکانات توسعه ی آن (مانند مضامینی که می تواند برای شعارهای تبلیغاتی به کار رود)

می شود.

 طراحی لوگوی برند مواردی همچون

–         مطالعه در مورد لوگو های برندهای مشابه موجود در بازار

–         مشخص نمودن ویژگی ها و ضرورت های لوگو

–         ارایه ی حداقل سه طرح پیشنهادی

–         دریافت نظرات و تکمیل یا اصلاح طرح ها

–         ارایه ی طرح نهایی

را در بر می گیرد.

 در تحقیقات بازاریابی ما بر روی

–         بررسی فرآیند تصمیم گیری برای خرید این محصولات

–         بررسی فاکتورهای موثر هنگام خرید

–         بررسی میزان اهمیت و یادآوری مارک برای مصرف کنندگان نهایی

–         بررسی میزان اهمیت قیمت برای مصرف کنندگان نهایی

–         بررسی بازار فروش محصول و رقبای موجود (نوع بسته بندی، برند و قیمت، تقاضای مصرف کننده)

–         برسی نقاط قوت و ضعف برند و موقعیت ها و تهدیدها برای ورود به بازار

کار خواهیم کرد.

طراحی ساختار هندسی و فیزیک بسته بندی شامل

–         ارایه ی طرح های اولیه به صورت ماکت یا طرح سه بعدی

–         ارایه ی پیشنهاد در مورد جنس و نحوه ی تولید بسته ها

–          تهیه نقشه های فنی نهایی بسته ها

–          مشاوره برای تولید

 می شود.

 در طراحی گرافیک بسته بندی نیز موضوعاتی همچون

–          طراحی اولیه یونیفرم برای مجموعه بسته بندی ها به گونه ای که در هر شکل و ابعاد، قابل نوسعه باشد.

–        ارایه ی طرح های اولیه به صورت ماکت یا طرح سه بعدی

–         انجام اصلاحات و تکمیل طرح ها

–         تهیه فایل خروجی برای هر بسته بندی، متناسب با سیستم تولید ویژه ی آن

 لحاظ می شود.

استندها

مهمترین قسمت بعد از تولید بسته بندی، مرحله نقطه فروش است. این مرحله به شما کمک می کند که کالای با کیفیت خود را در بازار رقابتی امروز، به راحتی به فروش برسانید.

آتلیه هنر بسته بندی با تولید استندهای کارتنی و ایجاد تنوع در سایزها، طرح ها و انواع مختلف در دیده شدن و به یاد ماندن محصولتان در ذهن مخاطب در میان انبوه محصولات، کمک می کند. بنا به نوع محصول و انتخاب و طراحی نوع استند کارتنی (رومیزی و ایستاده) فرآیند طراحی استند شروع شده و در هر تیراژ (یک عدد به بالا) این مجموعه قابلیت تولید را دارد.

متقاضیان محترم برای دریافت مشاوره و دیدن نمونه کارهای بیشتر، لطفا با دفتر نشریه تماس حاصل کنند.

 44697895-6

 

چند نمونه از کارهای انجام شده و استندهای ساخته شده را ملاحظه کنید:

بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,    بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,    

بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند, بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند, بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,     بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند, بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,

بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,بسته بندی, مشاوره طراحی بسته بندی, طراحی بسته بندی, طراحی ساختار بسته بندی, طراحی لوگو, تحقیقات بازاریابی, طراحی گرافیک بسته بندی, هنر, packaging, packaging design, استندهای نقطه فروش, تولید بسته بندی, استند کارتنی, طراحی استند,