از بسته‌بندی مواد غذایی انتظارات زیادی می‌رود؛ شاید بیشتر از بسته‌بندی سایر محصولات غیرخوراکی. این انتظارات را می‌توان به‌صورت کلی به دو دسته عمومی یا ضروری و اختصاصی تقسیم کرد. ویژگی‌های عمومی یا ضروری همان نکات ایمنی و بهداشتی عمومی هستند که تحت کنترل متخصصین تولید و نظارت سازمان‌های استاندارد و بهداشت است. اما ویژگی‌ها اختصاصی‌اند که تفاوت ایجاد می‌کنند؛ حتی بین دو محصول با کیفیت تولید مشابه!

{phocadownload view=file|id=157|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}