امولسیون عبارت است از یک سیستم همگن شامل دو مایع غیرقابل اختلاط، که در آن یکی از مایعات به صورت قطراتی که معمولا قطر آنها بیشتر از 0.1 میکرون است در مایع دیگر پراکنده می‌باشد. این قبیل سیستم‌ها دارای حداقل پایداری هستند که دلیل آن وجود نیروی کشش بین سطحی میان اجزاء تشکیل‌دهنده این دو مایع است.

{phocadownload view=file|id=324|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}