زمانی که از میان قفسه های فروشگاه مواد غذایی می گذریم رنگ های متنوع در بسته بندی مواد غذایی به چشم می خورند. اما چرا تولید کننده ها و طراحان این بسته بندی ها از برخی رنگ ها بیشتر و از برخی کمتر استفاده می کنند؟فاکتور های متفاوتی در انتخاب و به کار بردن رنگ در بسته بندی مواد غذایی تاثیر گذار هستند.

{phocadownload view=file|id=117|text=دالود متن کامل مقاله|target=b}