Hoodis

نمایشگاه

61 هزار بازدیدکننده از 852 غرفه در Plast Eurasia  بازدید ...

IFPEX پایگاهی برای معرفی دستاوردهای چاپ ایران به دنیا

نمایشگاه آینده چاپ ایران از 20 تا 23 دی 1401 برگزار می شود

West Africa agroofood 2022

نمایشگاه Halal Expo Canada 2023

به دنبال گرفتن جای ماشین سازان چینی در بازار ترکیه هستیم

نمایشگاه Organic & Natural Middle East 2022

در تولید ظروف IML در ایران، هنوز به میانه راه هم نرسیده ایم

کشورهای حاشیه خلیج فارس را با محصول انحصاری خود هدف گرفته...