مواد بسته‌بندی‌ محافظ فيزيکي محصول بوده و با ايجاد شرايط فيزيکوشيميايي مناسب منجر به افزايش زمان ماندگاري مواد غذايي می‌شود. بسته‌بندی‌‌های تهيه شده از پليمرهاي زيستي می‌توانند سدي در برابر رطوبت، بخار آب، گازها و مواد محلول باشند و نيز وسيله‌اي مناسب براي افزودن طيف گسترده‌اي از افزودني‌ها مانند ترکيبات ضدقارچي، آنتی‌اکسیدان‌ها، ضدميکروب‌ها، رنگ‌ها و ساير ترکيبات غذايي. مزيت اصلي آنها نسبت به مواد پليمری مصنوعي زيست تخریب‌پذیر بودن آنهاست.

{phocadownload view=file|id=158|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}