علیرضا سوخته سرایی: دانشجو دکتری مهندسی خمیر و کاغذ دانشگاه تهران
حمید شریعتی: دانشجوی کارشناسی صنعت چاپ دانشگاه علمی- کاربردی
الهام نوروزی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس

چكيده

صنایع چاپ و بسته­بندی از جمله صنایعی محسوب می­شوند که در هر سه فاز جامد، مایع و گاز، آلاینده های بسیار خطرناکی ایجاد می­کنند. حضور الکل ها، مرکب­ها و پاک­کننده ­ها در حجم وسیع، می­ تواند طیف وسیعی از آلاینده ­های صنعتی را به دنبال داشته باشد. از جمله معایب رایج صنایع مذکور، مشکلات تنفسی، ریوی، خستگی، سرگیجه، ضعف، رفتار نامتعادل، نقصان حافظه، بی‌خوابی، کم‌اشتهایی و اختلال سامانه بینایی، شنوایی و ابتلا به سرطان بوده است. در بین آلاینده­ ها، متیل اتیل کلرها[4]، دی کلرومتان­ها[5]، اتیل گلیکول­ها[6] و فنول­ها[7] از سمیت بیشتری برخوردارند. در این تحقیق، مشکلات زیست محیطی صنایع چاپ و بسته ­بندی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

واژه هاي كليدي

صنایع چاپ، مرکب، آب دارو و پاک­ کننده و ترکیب­های آلی فرار.

 

1- مقدمه

با ‌افزایش ‌آگاهی ‌مردم، تقاضای ‌محصولات ‌دوستدار محیط زیست ‌روز ‌به ‌روز ‌در ‌حال ‌افزایش ‌است. ‌به ‌گونه‌ای ‌که تولیدکنندگان ‌به­ کارگیری ‌روش‌های ‌نوین  ‌به ‌منظور کاهش ‌میزان ‌آلایندگی ‌را ‌برگ ‌برنده ‌خود ‌در ‌جذب ‌بازار ‌می‌دانند. ‌در ‌این ‌میان، ‌فعالان ‌عرصه ‌چاپ ‌و ‌بسته‌بندی ‌با ‌تلاش ‌برای ‌دریافت ‌گواهینامه‌های ‌زیست ‌محیطی ‌مختلف ‌و ‌به ‌کارگیری ‌متخصصان ‌در ‌بخش ‌مدیریت ‌محیط ‌زیست ‌وارد ‌رقابت ‌فشرده ­ای ‌با ‌یکدیگر ‌شده ­اند]1[. امروزه در تمامی کشورها به منظور حفظ محیط زیست و ارتقا سطح سلامت کارکنان، ‌قوانین ‌و ‌استانداردهایی اتخاذ کره­اند؛ که ‌این ‌استانداردها ‌تأثیر بسیار زیادی ‌بر تمامی صنایع داشته­اند. از آن­جایی که ‌صنعت ‌چاپ ‌به ‌عنوان ‌یکی ‌از ‌بزرگ­ترین تولید­کنندگان ‌گازهای ‌سمّی، ‌ذرّات ‌گرد و غبار ‌و ‌ایجاد ‌سر و صدا ‌می باشد؛می­توان گفت وجود استانداردهای بین­ المللی و تنظیم ضوابط خاص، جهت کنترل آلاینده ­ها و حفظ سلامت کاربر دستگاه­ ها در مراکز چاپ مورد نیاز می­باشد. ‌در ‌ادامه ‌به مشکلات زیست محیطی ‌پیش ‌روی صنایع چاپ و بسته­ بندی پرداخته شده است]4[.

‌صنایع چاپ و بسته­ بندی از جمله صنایعی محسوب می شوند که در هر سه فاز جامد، مایع و گاز موجب ایجاد آلاینده ­های بسیار خطرناک می­شوند. این موضوع مشکلاتی برای سیستم بازیابی و بازیافت مواد مذکور پدید می­ آورد. ‌‌بررسی ‌اطّلاعات ‌به ‌دست ‌آمده ‌از ‌داده‌های ‌موجود پیرامون میزان ‌تولید ‌گازهای ‌سمّی توسط ‌صنعت ‌چاپ ‌در ‌آلمان ‌با ‌تولید ‌سالیانه ‌000/70 ‌تن ‌گاز ‌سمی ‌و ‌ارسالش ‌به ‌طبیعت، ‌آن را در ‌میان ‌آلوده‌کننده‌ترین ‌صنایع ‌این ‌کشور ‌قرار ‌داده ‌است]5[. همچنین در صنعت چاپ علاوه ‌بر انتشار ‌گازهای ‌سمّی(ترکیب­های آلی فعال[8]) موارد ‌دیگری ‌از ‌قبیل ‌آلودگی ‌صوتی ‌ناشی ‌از ‌چرخش ‌موتورها، ‌چرخ­‌دنده‌ها ‌و ‌حرکت ‌بخش‌های ‌متحرک ‌در ‌ماشین‌های ‌چاپ، ‌بخار ‌مرکب، ‌گرد و غبار ‌تولید ‌شده ‌حاصل ‌از ‌کاغذ ‌و ‌پودرها ‌و ‌گاز ‌اُزن ‌نیز ‌به ‌عنوان ‌منابع ‌آلودگی ‌مد ‌نظر ‌قرار ‌گرفتند. در زیر آلاینده ای مختلف صنایع چاپ و بسته ­بندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت]8[.

 

4- Methyl ethyl cholorine

5- Dichloromethane

6- Glycol ethers

7- Phenol

8– VOC(Volatile organic compound)