حسن صراف: کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

مصطفی امام پور: دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 

چكيده

در لجستيک نظامي با توجّه به تجربيات و  بهره­ برداري از نتايج نبردهاي اخير و با الگوبرداري از مزاياي لجستيک تجاري، گام­هاي قابل ملاحظه­اي در بهبود وضعيت بسته ­بندي برداشته شده است. در اين مقاله به توصيف وضعيت بسته­ بندي مهمات در لجستيک نظامي پرداخته شده تا مصرف­ کنندگان مهمات به اقلام کيفي در زمان تعيين شده و با حفظ صرفه اقتصادي و با کمترين هزينه ­ها نائل شوند. به همين خاطر، امروزه بهينه ­سازي بسته ­بندي با معيارهاي لجستيکي و فني به شدّت مورد توجّه دست­ اندرکاران و مسئولان مربوطه قرار دارد و استفاده از نمونه  پيوست­هاي فني بسته­ بندي – پيشنهادي اين مقاله – متداول و ضروري شده است.

 

واژه هاي كليدي

بسته­ بندی، لجستیک، مهمات و پیوست فنی.

 

1- مقدمه

در سال­های اخیر علم “لجستیک” در بخش­های تجاری و نظامی به عنوان یک مفهوم آکادمیک[1] و اجرایی در مراکز مختلف توسعه و در بخش­های مختلف استفاده می­شود.

به طور کلی در لجستیک نظامی، به دنبال برآورده شدن نیازهای واحدهای عملیاتی در کل سازمان نیرو، استفاده مناسب از فنّاوری­های ارتباطی و اطّلاعاتی، همکاری میان نیروهای نظامی، اجرای کامل آئین­ نامه ­ها و پیوست­های فنی و از همه مهم­تر توجّه به نیازهای عملیاتی در حین مأموریت­ها وجود دارد. به همین خاطر تأکید فرماندهان لجستیکی بر قابلیت همکاری بین نیروهای نظامی در حوزه “فرماندهی[2]، کنترل[3]، رایانه[4]، ارتباطات[5] و سامانه­های جاسوسی[6] (C4I)” و در نهایت تمرکز بر انجام موفقیت­آمیز عملیات رزمی(به جای تمرکز بر سودآوری) می­باشد. همانند عروق موجودات زنده در لجستیک نظامی نیز سه جریان عمده کالا، سرمایه و اطّلاعات نقش عروق حیاتی را بر عهده دارند که با طرح­ ریزی و برنامه­ ریزی مناسب، بررسی وضعیت منابع، ساخت و تعمیر هوشمندانه، تحویل به موقع و همچنین بازیافت مناسب می­توان عملکرد زنجیره تأمین را ارزیابی و تقویت نمود که  جریان­های مهم در این سامانه ارگانیک[7]، کالا و اقلام نظامی، اقلام مهماتی و تسلیحاتی معرفی می­شود. با توجّه به ماهیت و خطرپذیری مهمات و مواد منفجره و ضرورت نگهداری، ایمنی و ماندگاری مهمات، برای لجستیک، مطلوب این قبیل اقلام، نیازمند توجّه به بخش­های مختلف طراحی، تأمین و تولید و بالاخص بسته­ بندی آن  می­باشند[1].3- Academic

4- Command

5- Control

6- Computer

7- Comunication

8- Inteligent system

9- Organic