هنر بسته بندی: JBM Packaging از EcoView، بسته کاغذی بدون پلاستیک خود، رونمایی کرد که از فیلم‌های شفاف تولید شده‌ از چوب و فیبرهای تخم کتان به دست آمده‌اند.

بسته برای جایگزینی بسته‌بندی‌های تولیدشده از فیلم های پلاستیکی چندلایه و از منابع غیرتجدیدپذیر طراحی شده و در سه اندازه ارایه شده تا خریدار بتواند بسته به نیاز محصول درون را ببیند. این بسته‌بندی را می‌توان به صورت سفارشی و باتوجه به میزان محتویات بازیافتی تولید کرد. جنس آن از FiberFilm تولید JBM است، فیلم شفافی که از پالپ چوب فرآیند می‌شود. این فیلم قابلیت بازیافت در چرخه بازیافت بسته‌بندی‌های معمول سطل‌های آشغال را دارد اما دارای تاییدیه برای کامپوست خانگی نیز هست.