Hoodis

ادمین

برنامه تشویقی آمازون برای حرکت برندها به سوی بسته بندی Fr...

بسته‌بندی تابستانی Pepsi با همکاری Apple Music

تولید فیلم‌های بسته‌بندی فعال توسط دانشمندان ایرانی

اولین ماشین فلکسو 12 رنگ در ایران را راه اندازی کردیم

واکنش مثبت Amazon به دستورالعمل ضایعات بسته‌بندی اروپا

حضور 380 شرکت داخلی و 100خارجی تاکنون قطعی شده است

توقف اجرای دستورالعمل جدید نشانه گذاری محصولات دارای علام...

ACE به دنبال قوانین جدید بازیافتی در اتحادیه اروپا

گزارشی از برگزاری میزگرد OPRL

تحقیق نشان داد: افزایش مصرف جهانی بسته‌بندی

رشد قدرتمند چاپ‌های حرارتی تا سال 2027

بسته تک لایه PP برای بسته‌بندی بیکن از Mondi