پاکت

بسته‌بندی جدید دهان‌شویه در پاکت‌های Elopak

تولید پاکت باکس برای نخستین بار در ایران در نوین پاکت

پاکت های اسپتیک پاک لایه سان، کیفیت پاکت های تتراپک را دارند

کاغذهای مات جدید Mitsubishi HiTec Paper برای انواع لیبل و...

همکاری Stora Enso و  Tetra Pak برای بازیافت و تولید مشترک

پاکت ایستاده با نفوذناپذیری بالا تولید چندین شرکت

حذف کامل بسته‌بندی های قابل کمپوست به خاطر تاثیرهای زیست‌...

جایگزین بطری پلاستیکی با بطری کاغذی از P&G

پیشرفت پایدار در کارتن‌های بسته‌بندی غذا و نوشیدنی

پاکت ایستاده با نفوذپذیری بالا توسط سه شرکت تولید شد

کیسه ها و پاکت های پلاستیکی برای محافظت از طبیعت اختراع ش...

نخستین پاکت تک لایه قابل استفاده در مایکروفر از جنس PP