آمار

بازار کارتن‌های کروگیتی برای محصولات فله به 15.4 میلیارد ...

تحقیق جدید Smithers درخصوص رشد بازار جوهرافشان و مزیت‌های...

پیش‌بینی Smithers از آینده بسته‌بندی‌های کروگیتی تا سال 2027

افزایش صادرات زعفران بسته بندی شده ایران

بازار صادرات زعفران ایران را به افغانستان داده ایم

100 میلیون یورو، صادرات المان به ایران در ژانویه 2024

پیش‌بینی‌ها و آمار بازار بسته‌بندی نوشیدنی درجهان

آمار عملکرد شرکت صنایع بسته بندی ایران

آینده بسته‌بندی‌های غذایی و نوشیدنی در اروپا تا سال 2028

تحقیق نشان داد: افزایش مصرف جهانی بسته‌بندی

فرصت ها و پیش بینی بازار ظروف تولید شده از مقوا تا سال 2031

Wagamama از cPET برای ظروف بیرون‌بر غذا استفاده کرد