آمار

بازار صادرات زعفران ایران را به افغانستان داده ایم

100 میلیون یورو، صادرات المان به ایران در ژانویه 2024

پیش‌بینی‌ها و آمار بازار بسته‌بندی نوشیدنی درجهان

آمار عملکرد شرکت صنایع بسته بندی ایران

آینده بسته‌بندی‌های غذایی و نوشیدنی در اروپا تا سال 2028

تحقیق نشان داد: افزایش مصرف جهانی بسته‌بندی

فرصت ها و پیش بینی بازار ظروف تولید شده از مقوا تا سال 2031

Wagamama از cPET برای ظروف بیرون‌بر غذا استفاده کرد

سادگی و راحتی، کلید رشد بسته‌بندی‌های قابل استفاده و پر ک...

 موبایل یار جدانشدنی انسان حتی در تعطیلات

نتایج آخرین تحقیق درخصوص تاثیر کووید بر بسته‌بندی

پیش‌بینی Smithers از رشد بازار چاپ‌های بسته‌بندی به 95 می...