Hoodis

آمار

نتایج آخرین تحقیق درخصوص تاثیر کووید بر بسته‌بندی

پیش‌بینی Smithers از رشد بازار چاپ‌های بسته‌بندی به 95 می...

27 مین نمایشگاه بسته بندی استانبول؛ بین المللی تر از گذشته

داده‌های شگفت‌آور آمازون از اولویت‌های بسته‌بندی خریداران...

بسته‌بندی پاک: گام بعدی در شفافیت نزد مصرف‌کننده