Hoodis

آخرین گرایش های جهانی

گزارشی از برگزاری میزگرد OPRL

Mintel از آخرین چالش‌های بسته بندی در سال 2023 می‌گوید

جایگزین «بهترین تاریخ مصرف» با کدهای قابل اسکن بر روی محص...

نگرشی جامع به بسته‌بندی‌های پایدار

جدیدترین کمک بسته‌بندی به برندها؛ انتقال بوها

سادگی و راحتی، کلید رشد بسته‌بندی‌های قابل استفاده و پر ک...

آیا اروپا خود را آماده نسل جدید پلیمرها کرده است

کیسه ها و پاکت های پلاستیکی برای محافظت از طبیعت اختراع ش...

آخرین اولویت‌های بسته‌بندی نزد مصرف‌کنندگان بعد از همه‌گی...

Waitrose هم بهترین تاریخ مصرف را از بسته‌بندی‌هایش برداشت

قوانین جدید سختگیرانه هند برای بازیافت پلاستیک

کوکاکولا 25% از کل بطری‌های نوشیدنی‌اش را تا 2030 برگشت‌پ...