آخرین گرایش های جهانی

ارزش بازار جایگزین‌های محصولات لبنی تا سال 2028 به 43.6 م...

6 روندی که بر برندها و شرکای همکار بسته‌بندی‌شان تاثیر خو...

Industry 4.0 و فراتر از آن

همکاری Unilever و Too Good to Go برای توزیع محصولات و غذا...

گزارشی از برگزاری میزگرد OPRL

Mintel از آخرین چالش‌های بسته بندی در سال 2023 می‌گوید

جایگزین «بهترین تاریخ مصرف» با کدهای قابل اسکن بر روی محص...

نگرشی جامع به بسته‌بندی‌های پایدار

جدیدترین کمک بسته‌بندی به برندها؛ انتقال بوها

سادگی و راحتی، کلید رشد بسته‌بندی‌های قابل استفاده و پر ک...

آیا اروپا خود را آماده نسل جدید پلیمرها کرده است

کیسه ها و پاکت های پلاستیکی برای محافظت از طبیعت اختراع ش...