هنر بسته بندی: Ball Corporation قوطی ایروسل آلومینیومی جدیدی را به بازار ارایه کرده که از آلیاژ سبک اختصاصی خود با نام ReAl تولید شده است و حاوی 59% محتویات بازیافت شده و آلومینیوم مذاب با به‌کارگیری منابع تجدیدشونده انرژی است.

به گفته Ball، قوطی‌های جدید اثر کربنی 50% کمتر از قوطی‌های استاندارد مطابق با اندازه‌گیری LCA دارند که توسط شرکت محاسبه شده است. Ball می‌گوید که طراحی قوطی‌ها با نگرش کل‌نگرانه با تمرکز بر مسایل زیست‌محیطی انجام شده است. شرکت می‌افزاید که وزن قوطی‌های ایروسل به خاطر به‌کارگیری آلیاژ ReAl کاهش یافته است. این قوطی‌ها حدود 30% کاهش وزن نسبت به قوطی‌های آلومینیومی استاندارد دارند با حفظ همان قدرت و استحکام.

Jason Galley مدیر بخش پایداری در Ball می‌گوید: «مردم به دنبال آینده‌ای پایدارتر هستند. تحقیقات نشان داده است که 83% از مصرف‌کنندگان در سرتاسر جهان طراحی محصولاتی که بتوان آنها را بازیافت یا استفاده مجدد کرد، مهم یا بسیار مهم ارزیابی کرده‌اند.» شرکت برنامه دارد تا در آینده 50% از تولیدات خود را با این آلیاژ جدید انجام دهد.