هنربسته بندی: ACE (اتحاد برای کارتن‌های نوشیدنی و محیط‌زیست) خواستار اضافه کردن و اصلاح مقررات ضایعات بسته‌بندی و بسته‌بندی اتحادیه اروپا شده است از جمله هدف جمع‌آوری اجباری 90درصدی و نیز مشارکت بیشتر بازیگران صنعت در مورد دستورالعمل‌های طراحی برای بازیافت.

ACE روشن ساخته که صنعت کارتن‌های نوشیدنی از جاه‌طلبی‌های نقشه راه کمیسیون اروپا تا سال 2020 و پس از آن حمایت می‌کند مبنی بر اینکه تمام بسته‌ها باید تا سال 2030 قابل بازیافت و یا استفاده مجدد باشند. اگرچه فشارها به سمت دستیابی به هدف اجباری 90درصد در جمع‌آوری است تا شرایط مطلوبی برای تضمین اینکه جعبه‌های نوشیدنی می‌توانند تا سال 2035 در مقیاس مناسب، بازیافت شوند وجود دارد. اجرای چنین هدفی یک جریان ضایعات قابل اطمینان را مطابق با ACE تسهیل می‌کند که به نوبه خود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های بازیافت را تشویق می‌کند.

علاوه بر این قانون پیشنهادی اهداف محتوای بازیافتی را برای بسته‌بندی‌های حساس به تماس، 10 درصد تا 2030 و 50 درصد تا 2040 تعیین می‌کند. ACE تصریح می‌کند در حالی که مشتاق است پلاستیک بازیافتی را در تولید کارتن‌های خود به شرط مقرون به صرفه بودن و داشتن تاییدیه ایمنی غذایی به کار گیرد، اما بازیافتی که مطابق با این استانداردها باشد، هنوز در دسترس نیست.

ACE همچنین کمیسیون اروپا را تشویق می‌کند تا کمیته استانداردسازی (CEN) را مجبور به تدوین راهنمای Design for Recycling کند یا اینکه هیات مشورتی ذینفعان / صنعت برای کمک به توسعه اقدامات تفویض شده را تشکیل دهد. ACE مدعی است محصولات حساس میکروبیولوژیکی باید از روش استفاده مجدد معاف شوند زیرا محصولاتی که نمی‌توانند کیفیت بهداشتی و تغذیه‌ای خود را از طریق افزودن مواد و نگهدارنده حفظ کنند باید در بسته‌های اسپتیک بسته‌بندی شوند.