هنر بسته بندی: با توجه کردن به بسته بندی که یکی از مهترین عوامل برای گذاشتن ردپای کربنی توسط انسان است، در واقع مشق شب خود را انجام داده ایم. قوطی های آلومینیومی به طرز موثری اثر کربنی کمتری نسبت به بطری های شیشه ای دارند. دلایل به قرار زیر هستند:

  1. محتویات بازیافتی آلومینیومی (که به دلیل نرخ بالای بازیافت مقدار قابل توجهی از آن وجود دارد) به انرژی کمتری نیاز دارد.
  2. آلومینیوم به خطر سبک تر بودن به سوخت کمتری برای حمل نیاز دارد.
  3. اندازه فشرده قوطی آلومینیومی نیاز به فضای کمتری برای بسته بندی و انبار دارد.

البته در محصولاتی مانند آبجو، خوردن نوع درفت یا لیوانی قطعا تناسب بیشتری با موضوع پایداری و محیط زیست دارد.

باید در نظر داشت که اولویت بندی ها و مقایسه های انجام شده هیچ کدام قطعیت ندارند چرا که به تمام جوانب نمی نگرند بلکه بعضا آغشته به منافع تجاری هستند. این مصرف کننده است که باید تمام جنبه ها را از منظر سایر مواد اولیه بررسی کند و تصمیم بگیرد. نهایت اینکه اولویت اصلی همواره با کاهش مصرف مواد اولیه و استفاده مجدد بسته بندی است.