هنر بسته بندی / واحد خبر: ورک شاپ های تخصصی هنر بسته بندی در خصوص استانداردها و نرم افزارها در طراحی و تولید بسته بندی در دومین نمایشگاه IFPEX  در روزهای 22 و 23 تیر 1402 در غرفه این نشریه برگزار شد .

در این کارگاه ها که با ابتکار هنر بسته بندی و همکاری وب سایت تیغ و تا شکل گرفت، حسین پژمان فرد مدیر مسوول این وب سایت در خصوص استانداردها و نرم افزارها و سخت افزارهای طراحی و تولید بسته بندی سخن گفت و همچنین بخش هایی از نرم افزار Prinect  هم در حضور حاضرین مورد ارزیابی قرار گرفت و بخشی از نکات مهم آن تدریس شد. حاضرین هم در پایان به پرسش و پاسخ در خصوص مطالب مطرح شده پرداختند. استقبال خوبی از این کارگاه شد با توجه به این که برگزاری چنین کارگاه های آموزشی برای نخستین بار در غرفه یک نشریه برگزار شده بود.