هنربسته بندی: شرکت  Unilever با همکاری Too Good To Go سیستم تحویل درب منزلی را برای غذاهای قابل مصرف (دارای تاریخ مصرف) ارایه می‌کند که احتمال دارد دور ریخته شوند با هدف اینکه غذاهایی که هنوز قابل مصرف هستند را به مصرف‌کنندگان برسانند تا در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی شود.

Too Good to Go از اپلیکیشن برای معرفی تامین‌کنندگان غذا که غذاهای مانده اما دارای تاریخ مصرف دارند، استفاده می کند. این غذاها می‌توانند از نزدیک‌ترین رستوران‌ها، نانوایی‌ها یا سوپرمارکت‌ها رزرو و جمع‌آوری شوند تا از دور ریختنشان جلوگیری شود، سیستمی که گفته می‌شود از دور ریخته شدن حدود 16 میلیون وعده غذایی جلوگیری می‌کند. همکاری با Unilever باعث شده که این امکان بر روی برندهایی همچون Knorr، Unox، Calve و Conimex امکان‌پذیر شود.