هنر بسته بندی / واحد خبر: این گفت و گو با حضور سردبیر هنر بسته بندی و جمعی از کارشناسان و فعالین حوزه طراحی بسته بندی به میزبانی نشریه هنر بسته بندی برگزار شد.

در این نشست حاضرین وضعیت حال حاضر طراحی بسته بندی در ایران را از جنبه های مختلف و با تکیه بر تجربیات بی نظیرشان در این حوزه بررسی کردند و چالش های فعلی و آینده آن را در روند گرایش های جهانی برشمردند.

مشروح این گفت و گوی جذاب را به زودی بر روی وب سایت نشریه هنر بسته بندی منتشر خواهیم کرد.
حاضرین در جلسه:

سهیل چهره ای
حسین پژمان فرد
امید گنجی
محمود محمودی
کامیاب کاویانی