هنر بسته بندی: تحقیقی جدید نشان می‌دهد که کپسول‌های قهوه در چرخه حیاتشان به نسبت فیلتردارها، فرنچ پرس و قهوه‌های‌فوری اثر کربنی کمتری دارند.

 یافته‌هایی که در گزارش The Conversation منتشر شده از محاسبات انتشار گازهای گلخانه‌ای در چرخه حیات قهوه از مزرعه تا شستشوی لیوانی که در آن سرد شده است سخن به بیان می‌آورد که بر این مبنا قهوه فیلتردار سنتی (25 گرم قهوه)، فیلترهای کپسول شده قهوه (14 گرم)، قهوه دم کشیده در پرس فرانسوی (17 گرم) و حل شده‌ها یا فوری (12 گرم) مصرف می‌شوند.

قهوه فیلتری در میان سایرین بیشترین اثر کربنی را به خاطر حجم بالاتر استفاده از پودر قهوه و انرژی الکتریکی که برای دم کردن و گرم نگه داشتن آن برای نوشیدن صرف می‌شود، داراست. هنگامی که مقادیر تعیین شده قهوه و اب مورد استفاده قرار می‌گیرد، قهوه‌ فوری سازگارترین با محیط زیست است. قهوه کمتری مورد استفاده قرار می‌گیرد، کتری آب کمتری را نسبت به قهوه‌ساز مصرف می‌کند و آماده‌سازی قهوه محلول (فوری) هیچ ضایعات ارگانیکی را بر جا نمی‌گذارد.

با این وجود، با در نظر گرفتن 20درصد قهوه بیشتر و گرم کردن دو برابر آب به میزان لازم- اقدامی که برای محاسبه مصرف بیش از حد مصرف‌کننده انجام می‌شود- کپسول‌های قهوه میزان قهوه و آب را در هر وعده بهینه می‌کنند. نوشیدن 280 میلی‌لیتر قهوه از طریق کپسول احتمالا بین 11 تا 13 گرم مصرف پودر قهوه را کاهش می‌دهد. با دانستن این نکته که کپسول‌های قهوه یک‌بار مصرف هستند و باتوجه به ضایعات بسته‌بندی آنها، محاسبه شده که Co2 تولید شده از کپسول‌های قهوه که به مراکز دفن برده می‌شوند حدود 27 گرم است که در مقایسه با 59 گرم ناشی ازتولید 11 گرم قهوه Arabica در برزیل میزان بسیار اندکی است.

تولید خود قهوه نیز بین 40 تا 80 درصد از کل انتشار هر نوع بسته‌بندی قهوه را به خاطر مکانیزاسیون، آبیاری و استفاده از کودهایی که اکسید نیتروژن، در طول فرآیند رشد آزاد می‌کند، را شامل می‌شود. به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود که سهم خود را با تغییر به کپسول قهوه به حداقل برسانند و در عین حال در برابر وسوسه زیاده‌روی در مصرف به خاطر راحتی دستگاه کپسول مقاومت کنند. آنها باید از هدر دادن قهوه و آب داغی که تهیه می‌کنند اجتناب کنند و ترجیحا از کپسول‌های قابل استفاده مجدد استفاده کنند یا در غیر این صورت از گزینه‌های موجود برای بازیافت کپسول‌های یک‌بار مصرف درمنطقه خودآگاه باشند.