هنر بسته بندی: Ampacet Liad دو فناوری خطی پیوسته برای کنترل کیفیت با هدف مدیریت رنگ را معرفی کرد.

نخستین سیستم Spectro 4.0 Smart، سیستم مدیریت رنگ برای فرآیندهای اکستروژن و قالب‌گیری است و به خریداران کمک می‌کند تا هزینه کنترل به خاطر تغییرات و گونه‌های مختلف رنگی را کنترل کند آن هم با استفاده از داده‌های رنگی همزمان برای تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی رنگ.

فناوری دوم SpectroMetric نام دارد که پیشرفتی در کنترل رنگ به حساب می‌آید. این سیستم‌ بر روی ویژگی‌های Lab کار می‌کند و به طور مداوم بر روی پایین‌ترین میزان استفاده از رنگ ممکن با هدف حفظ ویژگی‌های صحیح رنگی نظارت می‌کند حتی در هنگام اجرای PCR یا regrind. نتیجه سیستمی است که بدون دخالت دست انسان به‌طور یکپارچه تغذیه، آزمایش، نظارت و تصحیح و از عملیات بدون نور (در تاریکی)پشتیبانی می‌کند.