هنر بسته بندی: تحقیق جدید درخصوص مصرف‌کنندگان انگلیسی نشان می‌دهد که حدود 87درصد از آنان بازیافت‌پذیری بسته‌بندی کالاهای لوکس و مد مانند لباس، عینک و زیورآلات را در هنگام خرید آنلاین یا پستی مهم ارزیابی کردند.

بیش از نیمی (52 درصد) گفتند که قابلیت ضعیف بازیافت آنها را از خرید آنلاین یا پستی به‌طور کلی کنار می‌گذارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که 28 درصد از مصرف‌کنندگان انگلیسی هر ماه یک کالای لوکس و مد می‌خرد، 15 درصد دو مورد در ماه و 18 درصد سه یا چهار کالا در ماه را خرید می‌کنند. اکثریت (86 درصد) گفته‌اند که اغلب کالاهای دریافتی در بسته‌های پلاستیکی بوده‌اند.

هنگامی که صحبت از آسیب وارد شده به محیط‌زیست به وسیله پلاستیک‌ها می‌شود، 58 درصد از مصرف‌کنندگان معتقدند که تخریب پلاستیک‌ها و ورود میکروپلاستیک‌ها به اقیانوس‌ها زندگی آبزیان را به شدت به خاطر انداخته است. 24 درصد نگران پلاستیک‌های وارد شده به سیستم جمع‌آوری و دفن و 12 درصد نگران آلودگی‌های ناشی از آن بودند.

Mark Lapping مدیر Aquapak که این تحقیق را انجام داده می‌گوید: دو سال از آغاز گزارش Fashion for Good می‌گذرد که در آن تصریح شده صنعت کماکان به کیسه‌های PE خرید یک‌بار مصرف وابسته است در حالی که مصرف‌کنندگان نگرانی زیادی راجع به بازیافت‌پذیری بسته‌بندی‌هاشان دارند. این شرکت کیسه خرید یک‌بار مصرف تولید کرده که غیرسمی است و در آب حل می‌شود. Hydropool که سه برابر قوی‌تر از جایگزین‌های آن است، به گونه‌ای طراحی شده تا با تجهیزات فرآیند حرارتی پلاستیک نیز بتواند کار کند. همچنین به حل شدن در دمای پایین مقاوم است و قابلیت بازیافت و پالپ‌پذیری مجدد را دارد.