هنر بسته بندی: شرکت Multivac از سیستم جدید تخلیه بخار خود با نام SFP Light رونمایی کرد که برای وکیوم فوری بسته‌های غذای گرم بدون نیاز به سرد کردن آنها طراحی شده است. فرآیندی که به گفته شرکت باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر محصول می‌شود.

به طور سنتی، غذای گرم را نمی‌توان به روش وکیوم بسته‌بندی کرد چراکه کاهش فشار هوا باعث پایین آمدن نقطه جوش آب می‌شود. مولتی وک توضیح می‌دهد که چنانچه ماشین به عنوان مثال، فشار منفی mbar200 ایجاد کند، آب درون محصول در 60 درجه سانتی‌گراد تبخیر می‌شود به همین جهت در این نقطه امکانی برای کاهش فشار نیست. SFP Light کمک می‌کند تا بسته‌های غذایی در کیترینگ‌ها و آشپزخانه‌ها به حالت گرم ارایه شوند و دیگر نیازی به خنک کردن و از دست دادن زمان و انرژی نخواهد بود. این روش را می‌توان در ماشین‌های بسته‌بندی ترموفورم مولتی‌وک به کار گرفت.

ماشین از پلاستیک برای فرم‌دهی بسته استفاده می‌کند. درجه حرارت گاهی به 180 درجه می‌رسد و فیلم باید در این دما قابلیت سیل‌بندی داشته باشد. هنگامی که بخار خنک و تبدیل به آب می‌شود، بسته به حالت انقباضی درمی‌آید.