هنر بسته بندی: AA Labels رقمی معادل 1.1 میلیون پوند در  بخش ماشین‌آلات جدید برای پاسخ به نیازهای مرتبط با جعبه‌های چاپ شده را سرمایه‌گذاری کرده است.

این شرکت دو ماشین دیجیتال شش‌رنگ HP Indigo 12000 و سیستم لمیناسیون TruCoat (AutoFed) را به تجهیزات خود افزوده است. HP12000 با سرعت 4600 ورق در ساعت کار می‌کند در حالی‌که ماشین TruCoat ساتن براق و روکش‌های مات را به آنها می‌افزاید آن هم با زمان تنها 5 دقیقه برای اجرای عملیات. یکی از مدیران AA Labels می‌گوید: سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌های چاپ جدید به معنای این است که ما می‌توانیم سطوح بزرگتر را تا اندازه B2+ چاپ بزنیم ابعادی که بیشتر در تولیدکنندگان و خرده‌فروشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این باعث افزایش 20 درصدی سهم بسته‌بندی از فروش می‌شود.