هنر بسته بندی / واحد خبر: نشست هماهنگی 30مین نمایشگاه بسته بندی و چاپ تهران به میزبانی اتحادیه چاپ تهران  در محل این اتحادیه برگزار شد.

در این نشست که جمعی از خبرنگاران فعال در حوزه چاپ و بسته بندی حضور داشتند، احمد ابوالحسنی رییس اتحادیه و برگزارکننده نمایشگاه به اتفاق میثم اسدی، مدیر اجرایی نمایشگاه پاسخگوی سوالات حاضرین بودند.

ابوالحسنی در ابتدای جلسه از برنامه های ستاد برگزاری نمایشگاه رونمایی کرد و گفت که برنامه های آموزشی مدونی در این خصوص اجرا خواهد شد. وی تقاضای بیرون مانده برای دریافت غرفه در این دوره را 12 هزار متر عنوان کرد که در نهایت امکان واگذاری 18 سالن فراهم شده است.

ابوالحسنی در خصوص حضور شرکت های خارجی در این دوره چنین گفت: سالن 35 را تقریبا چینی ها به خود اختصاص داده اند. با توجه به تحریم ها، شرکت های ماشین ساز خارجی برای حضور در ایران مشکل دارند چرا که مدتی هست که بر روی ماشین های تولیدی خارجی، GPS   نصب می شود. البته برای تولیدکنندگان مواد اولیه مشکل چندانی نداریم و در این دوره هم اغلب غرفه داران خارجی از این طیف هستند. تا به حال حضور 27 نماینده شرکت های خارجی در ایران قطعی شده است شرکت هایی از ایتالیا، چین، تایوان …. . همزمان حدود 70 شرکت چینی و 380 شرکت داخلی هم تا به حال حضور خود را قطعی کرده اند.

رییس برگزارکننده نمایشگاه چاپ و بسته بندی ابراز کرد که در در 30مین دوره در مجموع 10 هزار متر یعنی 5 سالن به نسبت دوره گذشته به فضای نمایشگاهی اضافه شده است که امکان حضور شرکت های بیشتر به خاطر فضای در اختیار گذاشته شده از طرف شرکت سهامی نمایشگاه ها، امکان پذیر نشده است.

در پایان جلسه، حاضرین سوالات خود را از احمد ابوالحسنی پرسیدند. سهیل چهره ای سردبیر هنر بسته بندی با انتقاد از فرهنگ غرفه داری در نمایشگاه های ایرانی، خواستار اصلاح این موضوع شد. چهره ای با بیان اینکه برخی شرکت ها به خاطر مسایل غیر حرفه ای و تجاری و صرفا به خاطر چشم و همچشمی، بیوده غرفه های متراژ بالا و بیش از حد نیاز بزرگ می گیرند، خواستار اجبار از جانب برگزار کننده برای محدود سازی حداکثر متراژ درخواستی شد تا از این طریق شرکت هایی که بیرون مانده اند هم بتوانند در نمایشگاه حضور یابند. چهره ای در پایان ابراز داشت که قدرت یک نمایشگاه بیش از آنکه ناشی از متراژ تحت پوشش باشد، وابسته به تعداد شرکت های حاضر در آن است.

احمد ابوالحسنی هم با تایید این نکته افزود که امسال تا حدودی توانسته اند این کار را انجام دهند ولی تا نقطه ایده آل هنوز فاصله باقیست.

مراسم با پذیرایی از حاضرین به پایان رسید.