هنر بسته بندی: M&S خبر داد که تاریخ «مصرف قبل از» را از روی لیبل بیش از 300 محصول میوه و سبزیجات خود برداشته است و آن را با کد جدیدی که کارکنان می‌توانند تازگی و کیفیت محصول را با آن اسکن کنند جایگزین کرده است.

خرده‌فروشان می‌گویند تصمیم برای برداشتن تاریخ «مصرف قبل از» از 300 نوع محصول، آزمایشی موفق بوده است. این اتفاق بر روی 85% از میوه‌ها شامل سیب، گوجه، براکلی و سایر موارد مشابه انجام شده است. شرکت می‌گوید این کار باعث می‌شود تا مصرف‌کنندگان ماده غذایی کمتری را دور بریزند با تصور اینکه تاریخ آنها بر سر آمده و خراب شده‌اند. این خرده‌فروش متعهد شده که ضایعات مواد غذایی تا سال 2030 را به نصف کاهش دهد. تاریخ‌ها با کدهای جدیدی که توسط پرسنل فروشگاه اسکن می‌شوند جایگزین شده که به آنها اجازه می‌دهد تا کیفیت را کنترل کنند. سازمان WRAP می‌گوید ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نگه داشتن یخچال در درجه پایین‌تر و حفظ بو و ظاهر محصول، می‌تواند از ضایعات موادغذایی بکاهد.