هنر بسته بندی: شرکت P&G Fabric and Home Care با همکاری Paboco بطری کاغذی برای نرم‌کننده لباس تولید و محصول را در این بسته‌بندی عرضه کرد.

این بسته‌بندی نخستین‌بار در هلند در سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای Albert Heijn با تیراژ 120 هزار عدد عرضه شد. بطری‌ها از فیبرهای کاغذی از منابع دارای تاییدیه FSC تولید شده‌اند اما در درون آنها از لایه محافظتی از پلاستیک بازیافت شده برای جلوگیری از چکه و نیز محافظت از بوی محصول قرار داده شده است. این بطری در سیستم بازیافت فعلی کشورهای اتحادیه اروپا قابل بازیافت است و خودش نیز کاملا بازیافت‌پذیر است.

P&G مدعی است که هدف از تولید این بطری کاهش مصرف پلاستیک به میزان 30 درصد تا سال 2025 است و نیز نصف کردن مصرف کل پلاستیک‌های پایه پتروشیمی تا 2030. این بطری فینالیست مسابقه پایداری در سال 2020 هم بوده است.

Jonathan Wragg از صاحبنظران چینی هشدار می‌دهد: جایگزینی بسته‌بندی‌های پلاستیکی با کاغذی، ضایعات پلاستیکی راکاهش می‌دهد اما از میزان کل ضایعات نمی‌کاهد. شما فقط از یک ماده اولیه به دیگری منتقل می‌شوید.