وزیر اقتصاد در نامه ای با قید خیلی فوری به رییس سازمان ملی استاندارد نوشت: به منظور کاهش هزینه های تولید، اجرای بخش های مورد اعتراض از دستورالعمل نحوه نشانه گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شود.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد نوشت: همانگونه که مستحضرید، دستورالعمل «نحوه نشانه‌گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد» (به شماره ۲۱۳/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲)، توسط آن سازمان ابلاغ شده است. در این دستورالعمل به تولیدکنندگان تکلیف شده که از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۹، مواردی از قبیل تغییر رنگ نشان ملی استاندارد به سبز، ابعاد مشخص شده نشان ملی استاندارد ایران به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی، درج شماره پروانه استاندارد، درج شماره پیامک اصالت پروانه و… را بر روی بسته‌بندی‌های خود اعمال نمایند. با عنایت به اینکه در سالی که مزین به شعار رشد اقتصادی و مهار تورم است، کاهش هزینه‌های تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این تغییرات موجب افزایش هزینه برای تولیدکنندگان می‌شود و از طرفی موضوع تجدیدنظر در بندهای نشانه‌گذاری در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حال بررسی بوده و ستاد تسهیل طی نامه شماره ۱۳۸۷۱۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ عنوان جنابعالی و همچنین انجمن دارندگان نشان استاندارد و فدراسیون صنایع غذایی طی نامه شماره ۰۱۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹، خواستار تعلیق اجرای دستورالعمل مذکور شده‌اند؛ پیشنهاد می‌شود به منظور کاهش هزینه‌های تولید، اجرای بخش‌های مورد اعتراض از دستورالعمل یادشده تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شود.