هنر بسته بندی: شرکت Kraft Heinz با هدف‌گذاری برای کاهش استفاده از پلاستیک خام موافقت کرده است همچنین همکاری با As You Sow را نیز به جریان انداخته است.

این پروپوزال از شرکت Heinz خواهد پرسید که گزارش دهد چگونه شرکت می‌خواهد بسته‌بندی‌های پلاستیکی را کاهش دهد که شامل استراتژی و هدف‌های کاهش و طراحی مجدد مواد، جانشین‌سازی یا کاهش در مصرف پلاستیک‌های خام بشود. شرکت گزارش کرده که تمایل دارد تا پایان 2023، کاهش عمده‌ای در مصرف پلاستیک‌های خام بدهد. این برنامه‌ها با کاهش مصرف پلاستیک‌های خام و به‌کارگیری مواد بازیافتی انجام‌پذیر می‌شود.

بعد از انجام تمام اصلاحات، Heinz به عضویت As You Sow پذیرفته خواهد شد. برندهای معتبر تعهداتی مبنی بر کاهش به‌کارگیری پلاستیک‌های خام داده‌اند: Dr.Pepper با 20درصد، Walmart با 15درصد و Mondelez با 5درصد تا پایان 2025 و PepsiCo با 20 درصد تا پایان 2030. تعهد این 5 برند میزانی در حدود 700 هزار تن از مصرف پلاستیک‌ها را خواهد کاست. بیشترین تعدد ازآن Unilever است با 50درصد کاهش تا 2025.