هنربسته بندی: در تحقیقی که توسط ING Bank انجام شده آماده که ضایعات بسته‌بندی در جهان رو به افزایش گذاشته است.

به گفته این بانک، حجم کلی بسته‌بندی در کالاهای مصرفی در امریکا سالانه 1.5 درصد به طور میانگین تا سال 2025 رشد خواهد داشت. در حالی که در اروپا نیز ضایعات بسته‌بندی به طور سرانه 1.5درصد تا سال 2025 رشد خواهد کرد. گزارش می‌افزاید که پلاستیک‌ها در حدود 30.2 درصد از کل ضایعات بسته‌بندی تا سال 2040 را به خود اختصاص خواهند داد. رقمی که در 2018 چیزی حدود 22.7 درصد بود. این موضوع در آفریقا، آسیا و امریکای لاتین هم صدق می‌کند.