هنر بسته بندی: برند تولیدکننده نوشیدنی‌های ورزشی، Gatorade که  بخشی از شرکت PepsiCo. است، بطری جدیدی به بازار ارایه کرده که می‌تواند میزان نیاز به آب بدن ورزشکار را اندازه‌گیری کرده و به او نوشیدن آب را یادآوری کند با دربی که بر روی آن چراغ هشداردهنده نصب شده است.

نام بطری Smart GX است و علاوه بر داشتن درب هوشمند، دارای یک اپ و پچ تعریفی برای اندازه‌گیری همزمان میزان آب و توصیه به نوشیدن است. پیشنهادها باتوجه به اطلاعاتی که از هر فرد از طریق پچ و اپ دریافت و تحلیل می‌شود متفاوت و متناسب با اوست. Gatorade مدعی است که بطری نخستین بطری فشاری هوشمند و تنها بطری هوشمند با درب دارای چراغ هشدار در بازار است. بطری همچنین خالی شدن خود را نیز خبر می‌دهد. البته در این بطری نمی‌توان نوشیدنی‌های داغ یا خیلی سرد ریخت.