هنر بسته بندی : Mondi بسته تک لایه و ضدنفوذی را برای بسته‌بندی وکیومی بیکن‌های Handl Tyrol تولید کرده تا هم غذا را تازه نگه دارد و هم بتوان آن را در چرخه بازیافت پلاستیک‌ها توزیع کرد.

بسته‌بندی از فیلم PP قابل بازیافتی که می‌توان آن را در چرخه بازیافت پلی‌الفین‌ها بازیافت کرد و یک صفحه زیرین به شکل تخته گوشت تشکیل شده است. بسته از بیکن با «پوست ثانویه» که در بالا و پایین با لایه ضدنفوذ مجهز شده، محافظت می‌کند. این طراحی برای مسابقه امسال Green Packaging star Award نامزد شده است.