هنر بسته بندی: Puratos Group شرکت بلژیکی تولیدکننده مواداولیه نانوایی، شیرینی‌پزی و شکلات‌سازی، خبر از تغییر بسته‌بندی‌هایش به بسته‌های پایدارتر داد.

شرکت می‌گوید این تغییر به معنای این است که بسته‌بندی‌هایش 100درصد آماده بازیافت هستند آن هم با بسته‌هایی که در آنها از کاغذهای دارای تاییدیه FSC استفاده شده و مصرف مرکب تا 70 درصد کاهش یافته. شرکت همچنین اقدامات دیگری را نیز از جمله فرآیندهای پایدارتر تولید بسته‌بندی با به‌کارگیری مواد شیمیایی و نیز انرژی کمتر در دستور کار قرارداده است.

علاوه بر این شرکت همچنین عملکرد برخی از بسته‌بندی‌ها برای خریداران را با بازیافت آسان‌تر، روش‌های باز و بسته کردن راحت‌تر و نیز چیدمان بهینه شده بر روی پالت، بهبود بخشیده است. هدف رسیدن به ضایعات صفر در سال 2030 عنوان شده است.