بر پایه گزارش Alupro، نرخ بازیافت آلومینیوم به رکورد 68% در انگلستان در سال 2021 رسید. گزارش می‌گوید این افزایش باید به‌عنوان مشوقی برای رسیدن به نرخ بازیافت 100% برای بازیافت آلومینیوم در آینده در نظر گرفته شود که به ترتیب تاثیر خود را بر روی جمع‌آوری، دسته‌بندی و زیرساخت‌های بازیافت نیز خواهد گذاشت.

در سال 2021، براساس داده‌های آژانس محیط‌زیست، Alupro به این جمع‌بندی رسیده است که 156 هزار تن آلومینیوم برای بازیافت جمع‌آوری شده که رشد سالانه 3درصدی را نشان می‌دهد. این بدین معناست که از هر 5 قوطی نوشیدنی 4تای آن (82%) در همین زمان بازیافت شده‌اند در مقایسه با رکورد سال 2020 که آن را تبدیل به بیشترین نرخ بازیافت در میان بسته‌بندی‌های نوشیدنی کرده است.

به گزارش Alupro، بسته‌بندی آلومینیومی جمع‌آوری شده از گوشه خیابان (سطل‌های زباله) و نیز در بخش خوردن در حین حرکت، رشدی 5درصدی داشته و به 210/112 تن در 2021 رسیده است. 88 درصد از کل حجم بازیافت شده مربوط به انگلستان و اروپا می‌باشد یعنی 12% از این میزان برای انجام فرآیند به خارج ارسال شده‌‌اند.