هنر بسته بندی: متخصص لیبل‌های دارویی شرکت Schreiner MediPharm و SCHOTT Pharma که تولیدکننده و ارایه‌کننده راهکارهای تحویل دارو هستند، درنهایت به هدف خود مبنی بر ارتقا کانسپت‌های هوشمندانه و ایجاد ارزش‌افزوده به سرنگ‌های از پیش پر شده رسیدند.

این راهکار افزودن RFID به این سرنگ‌ها بود. ترکیب سرنگ و لیبل هوشمند، باعث ایجاد فرصت‌هایی برای بهینه‌سازی روال بیمارستانی می‌شود. همکاری این دو شرکت پیش از این بر روی سرنگ‌های COC و لیبل‌های کاربردی آنالوگ بود. اما پروژه جدید شامل سرنگ‌های از پیش پر شده دیجیتال می شود. هدف ایجاد هویت دیجیتال برای هر سرنگ بود که در نهایت کمک بزرگی به فرآیند مدیریت موجودی بیمارستان و ثبت اسناد بیمار می‌کند همچنین شناسایی داروها و ابزارهای درمانی. علاوه بر این باز شدن درب هر کدام از سرنگ‌ها نیز ثبت می‌شود که به صحت و ایمنی آنها کمک می‌کند.