هنر بسته بندی: چندین موسسه ازجمله UNESDA Soft Drinks Europe، AIJN، The Brewers of Europe و NMNE، هشداری جمع صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه اهداف استفاده مجدد برای ظروف نوشیدنی تعیین شده توسط کمیسیون اروپا ممکن است برای برخی از فعالین صنعتی تبعیض‌آمیز باشد و به کسب‌وکارهای موجود و تلاش‌های آنها برای پایداری آسیب بزند.

اهداف به‌کارگیری 20 درصد بسته‌بندی قابل استفاده مجدد در بخش نوشیدنی تا سال 2030 و هدف دومی مبنی بر به‌کارگیری 75 درصدی تا 2040 همگی نامناسب و ناموجه ذکر شده‌اند چنانچه قرار باشد برای تمام تولیدکنندگان اعمال شود. این اقدامی است که احتمالا شرکت‌های کوچک و متوسط فاقد منابع لازم برای دستیابی به این اهداف را تهدید می‌کند و همچنین باعث می‌شود که مدل‌های کسب‌وکار تثبیت شده ناپایدار شوند و چنانچه جذب مصرف‌کننده کمتر از پیش‌بینی موردنظر باشد می‌تواند مشکلات مالی بزرگی به وجود آورد. این شرکت‌ها از این نیز می‌ترسند که ممکن است جریان‌های بازیافت موجود مجبور به برچیدن شوند. چراکه تلاش‌ها برای جمع‌آوری و بازیافت و گنجاندن محتوای بازیافتی در بسته‌بندی نادیده گرفته می‌شوند.

Wouter Lox مدیر AIJN می‌گوید: استفاده مجدد باید مکمل بازیافت باشد نه جایگزین آن. بخش‌های ما می‌خواهند راه را برای چرخه کامل بسته‌بندی هموار سازند اما این تنها از طریق توانمندسازی‌های مناسب در حمل می‌تواند محقق شود.

Mike Newman مدیر Returnity راجع به مزیت‌های بسته‌بندی‌های قابل استفاده مجدد در مجموع چنین می‌گوید: با نرخ بازگشت 75 درصدی برای قابل بازگشت‌ها، می‌توان از انتشار قابل توجهی Co2 جلوگیری کرد. این نرخ در بهترین حالت می‌تواند تا 90 صرفه‌جویی را در پی داشته باشد اما در مجموع باید معترف بود که تغییر در رفتار مصرف‌کننده باید در مرکز توجه باشد چراکه عرضه بسته‌بندی‌های قابل استفاده مجدد پیش از این تغییر رفتار، عملا بی‌فایده است.