هنر بسته بندی: شرکت تولیدکننده لیبل‌های دارویی، Schreiner MediPharm ، سیستم ایمنی جدیدی را برای سرنگ‌های از پیش پر شده با نام Needle-Trap ابداع کرده که ایمنی جدیدی را به محصول دارویی می‌دهد.

یک سیل ویژه نشان می‌دهد که آیا درب سرنگ باز شده است یا نه که باعث اطمینان خاطر مصرف‌کننده از صحت دارو می‌شود. در دستورالعمل FMD اتحادیه اروپا، الزامات جدیدی حتی به روی بسته‌بندی اولیه و اصلی محصولات دارویی برای اطمینان بخشی و ایمنی آن تدوین شده است. این لیبل پلاستیکی که بر روی بدنه سرنگ نصب می‌شود، در اولین باز شدن درب پاره می‌شود و مصرف‌کننده را از این موضوع باخبر می‌کند.