مصرف جهانی بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر در سال 2023 به 33.5 میلیون تن می‌رسد. بنا بر پیش‌بینی‌ها این مصرف بین سال‌های 2023 تا 2028 با CAGR 4.2درصدی به 41.23 میلیون تن بالغ خواهد شد.

ارزش بازار (با قیمت‌های 2022) احتمالا به رقم 291.2 میلیارد دلار در 2023 برسد و بر طبق پیش‌بنی‌ها با رشدی معادل 3.2 درصد CAGR در بین سال‌های 28-2023 رقمی معادل 341.6 میلیارد دلار خواهد شد. بازارهای در حال توسعه در خاورمیانه و آفریقا، سریع ترین رشد در مصرف بسته‌بندی‌های منعطف را دارا هستند و پس از آنها اسیا پاسیفیک و اروپای شرقی قرار دارند.