مهر:  خراسان جنوبی باوجود تولید 98 درصد زرشک کشور درفرآوری و بسته‌بندی محصولات استراتژیک با مشکل مواجه بوده که در این راستا به رغم تعطیلی تنها کارخانه فرآوری زرشک در قطب تولید زرشک کشور، کارخانه بسته‌بندی زرشک شهرستان درمیان نیز با کمبود اعتبار مواجه است.

خراسان جنوبی به همت کشاورزان و باغداران زحمتکش یکی از تولیدکنندگان زرشک در جهان است؛ زرشکی که در ایران و جهان حرفی برای گفتن دارد.هرچند خراسان جنوبی 98 درصد تولید زرشک کشور را دارا است اما همخوانی نداشتن تولید و صادرات، نبود امکانات فراوری و بسته‌بندی، کمبود اعتبارات و … موجب شده ارزش افزوده زیادی نصیب کشاورزان نشود.

مدیرعامل کارخانه بسته‌بندی زرشک شهرستان درمیان اظهارکرد: کارخانه فرآوری زرشک شهرستان درمیان برای تکمیل چرخه فراوری خود با کمبود اعتبارات مواجه بوده که تاکنون مسئولین برای پرداخت تسهیلات فرآوری محصول زرشک در این کارخانه اقدامی انجام نداده‌اند.

علی حسینی با بیان اینکه کارخانه بسته‌بندی زرشک در سال جاری در شهرستان درمیان فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: در حال حاضر در این کارخانه تنها زرشک به صورت سنتی خشک و به صورت صنعتی بسته‌بندی می‌شود.

مدیرعامل کارخانه بسته‌بندی زرشک شهرستان درمیان ادامه داد: این کارخانه برای تکمیل چرخه فرآوری خود با کمبود تسهیلات مواجه بوده و دریافت تسهیلات از صندوق توسعه بخش کشاورزی نیز میسر نشده است.

حسینی با بیان اینکه تا کنون یک دفعه از صندوق توسعه بخش کشاورزی تسهیلات دریافت شده است، افزود: مسوولین مدیریت جهاد کشاورزی درمیان دریافت تسهیلات بعدی را منوط به اتمام مهلت پرداخت اقساط قبلی می‌دانند.