هنر بسته بندی/Gulfood Manufacturing Report 2014: شرکت Yamato یکی از تولیدکنندگان دستگاه‌های توزین با نام تجاری «Dataweigh Omega» از کشور ژاپن بود که نودمین سالگرد فعالیت خود را جشن می‌گرفت.

ستگاه‌های توزین با نام تجاری «Dataweigh Omega» از کشور ژاپن, نگهداری و ایمنی غذا, مصرف انرژی, انواع بسته‌بندی‌ها شامل ظرف و پاکت و لیوان, پاکت 1کیلوگرمی, بسته بندی, صنعت بسته بندی

 

به گفته مسوولین شرکت این فناوری نخستین بار در جهان به کار گرفته شده است. ماشین چندهد تولیدی دارای مزایای عمده‌ای در تولید، عملکرد، نگهداری و ایمنی غذا است. بخش تغذیه به خوبی قابل جداسازی است، ظرفیت تحمل بار تا 150کیلوگرم است، 60درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند و دارای رده IP67 در ایمنی است. دستگاه به‌گونه‌ای طراحی شده تا انواع بسته‌بندی‌ها شامل ظرف و پاکت و لیوان را پر کند. این دستگاه تا حداکثر 6 نقطه تخلیه را داراست که می‌تواند در هر دقیقه تا 630 پاکت 1کیلوگرمی را پر کند.

 yamato-scale.com